Architektura...

  • obytné stavby
  • komerční a
    administrativní
  • průmyslové stavby 
Vybavení kanceláří

Vybavení kanceláří

vždy s ohledem na účelnost a variabilitu

Open space

Open space

open space s kancelářemi i zasedacími místnostmi

Show room

Show room

prezentační prostory pro galerie, výstavy, přednášky, i soukromé účeli

Interiéry bytů

Interiéry bytů

kuchyní, obývacích prostor i prostor pro spaní a práci

Vstupní prostory

Vstupní prostory

recepční pulty a haly

Kanceláře s recepcí

Kanceláře s recepcí

praktické dispoziční řešení

Bytové interiéry

Bytové interiéry

řešení typových i atypových interiérů v bytech i domech

Komunikační prostory

Komunikační prostory

propojení funkčních objektů

Zahradní architektura

Zahradní architektura

v moderním i tradičním stylu, zimní zahrady

Architektura v italském stylu

Architektura v italském stylu

řešení historický objektů s ohledem na jejich historickou hodnotu

Interiéry restaurací

Interiéry restaurací

italské, japonské i tradiční interiéry

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Úvod Projekce

Projektování staveb, inženýrská činnost

Projekt začínáme projektovou přípravou, která řeší, kromě jiného, vazbu na terén, zahradu i okolní prostředí. Dále pak technické řešení, přípojky na média (voda, kanalizace, elektro, atd.), technologie. Vše s ohledem na specifika technologických postupů,časového harmonogramu a samozřejmě i cenu.

Po dokončení projektové přípravy následuje vlastní projekt. Projekty jsou vyhotovovány v různých stupních, od studie, projekt pro stavební povolení, projekt pro výběr dodavatele stavby, projekt realizační, až po projekt skutečného provedení stavby.

Provádíme kompletní projekty pozemních staveb (rodinné domy, bytové domy, byty, zahrady, kanceláře, výrobní haly, apod.). Projekty provádíme včetně projektů zdravotních instalací (rozvody vody a kanalizace), vytápění, elektroninstalací, požární signalizací, elektrického zabezpečení budov (EPZ, alarmy), klimatizace (vzduchotechniky).

S projektem Vám rádi obstaráme i stanoviska veřejněprávních orgánů (např. stavební úřad) a organizací potřebných k vydání stavebního povolení, územního rozhodnutí, ohlášení apod.

V rámci Inženýrské činnosti pokrýváme práce řešící zajištění stavebního povolení, územního souhlasu, podání ohlášení stavby. Dále pak projednání s dotčenými orgány státní správy (stavební úřad, hygienická služba, apod.), a ostatními účastníky řízení (sousedy apod.). V neposlední řadě pak zajištění kolaudačního souhlasu a zajištění technického a autorského dozoru investora.

Projekty, zajištění stavebního povolení, autorský dozor, a další 

Razítko

Člen české komory architektů.
číslo autorizace: 3773 

Tvorba webových stránek a SEO optimalizace